Alohtone vrste

From Biologijakp-rečnik
Jump to: navigation, search

Alohtone vrste - vrste koje su sekundarno dospele na određeno stanište nakon što je ono izmenjeno pod antropogenim uticajem.