Biom

From Biologijakp-rečnik
Jump to: navigation, search

Biom - integrisani kompleks većeg broja različitih ekosistema koji pokrivaju čitave geografske oblasti, vezujući se među sobom različitim uzajamnim odnosima. Najčešće jedan od tih ekosistema dominira i čini fizionomiju date oblasti. Primeri mogu biti biomi tundre, tajge, tvrdolisnih zimzelenih šuma, stepa itd.