Albedo

From Biologijakp-rečnik
Jump to: navigation, search

Albedo - izražava procenat odbijene od ukupno primljene radijacije na površini lista. Ovaj procenat varira u zavisnosti od ekoloških tipova biljaka. On može dostići vrednost i do 60% kod biljaka čiji su listovi pokriveni slojem belih, gustih dlaka. Kod biljaka postoje i druge adaptacije koje služe zaštiti od preterane radijacije: položaj listova, boja, anatomska građa i sl.